Όροι Χρήσης

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητά των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου, δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων.Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016/ΕΕ - GDPR), απαιτείται η ρητή συναίνεση των χρηστών για να ενημερώνονται σχετιμά με τις δραστηριότητες του κου Αβραντίνη, να προσκαλούνται σε εκδηλώσεις, ομιλίες και συνέδρια που διοργανώνει. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή τους, καθώς και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.