ΙΝ.ΔΗ.ΜΕ - Η Εκπαίδευση ως προϋπόθεση ανάπτυξης & ευημερίας