Η πραγματικότητα απαλλαγμένη από τους μύθους

αβραντινης πολιτικός α΄ πειραιά

H ιδέα της δικαιοσύνης στη φορολογία ενσαρκώνεται στην αρχή του Πανδήμου του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με αυτή όλοι συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη κατά το λόγο της εισοδηματικής τους δύναμης. Οι πυλώνες της αρχής αυτής είναι η γενικότητα και η ισότητα. Στην Ελλάδα και οι δύο πυλώνες παραβιάζονται. Ο πυλώνας της γενικότητας παραβιάζεται καθώς όχι όλοι αλλά ούτε καν οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος ενώ ο πυλώνας της ισότητας παραβιάζεται με το να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια άτομα ίσου εισοδήματος ( λ.χ. αφορολόγητο όριο δικαιούνται μόνο οι μισθωτοί και όχι οι ελεύθεροι επαγγελματίες).

Από τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ (διαθέσιμα για το έτος 2015) προκύπτουν τα εξής:

5,9 εκ. φορολογούμενοι με εισόδημα έως 10.000 €, δηλαδή το 67,5% του συνόλου των φορολογουμένων εμφανίζουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα 24,5 δισ. €, δηλαδή το 30% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και πληρώνουν μόλις 530 εκ. € φόρο εισοδήματος, δηλαδή το 6,6% του συνολικού φόρου.

 

2,7 εκ. φορολογούμενοι με εισόδημα έως 39.000 €, δηλαδή το 30,9% του συνόλου των φορολογουμένων εμφανίζουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα 46,5 δισ. €, δηλαδή το 56,4% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και πληρώνουν 4,823 δισ. € φόρο εισοδήματος, δηλαδή το 60% του συνολικού φόρου.

 

Το χειρότερο μόλις 140 χιλιάδες περίπου φορολογούμενοι (όσοι δηλώνουν εισόδημα από 39.000 ευρώ και άνω) δηλαδή το 1,6% του συνόλου των φορολογουμένων έχουν φορολογητέο εισόδημα 11,1 δισ. €, δηλαδή το 13,6% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και πληρώνουν 2,7 δισ. € φόρο εισοδήματος, δηλαδή το 33,4% του συνολικού φόρου.

 

Ακόμη τα έσοδα του κράτους από το φόρο εισοδήματος αντιστοιχούν μόλις στο 9,7% του φορολογητέου εισοδήματος (8,02 δισ.€ φόρος σε 82 δισ.€ φορολογητέο εισόδημα) έναντι 19% των χωρών του ΟΟΣΑ.

 

Κάποτε στην Ελλάδα έλεγαν ότι φόρο εισοδήματος πληρώνουν οι κουτοί και οι αντιπολιτευόμενοι. Στην πραγματικότητα το φόρο εισοδήματος επιβάλλει η πλειοψηφία στη μειοψηφία του εκλογικού σώματος. Οι πραγματικά φορολογούμενοι δεν υπερβαίνουν το 32,4% του συνόλου των φορολογουμένων.

 

Για πολλά χρόνια είχε δημιουργηθεί από την Αριστερά και αναπαραγόταν διαρκώς ο μύθος ότι οι πλούσιοι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους. Πάνω σ΄αυτόν το μύθο έχει κτιστεί το στρεβλό οικοδόμημα μιας καταστροφικής για την οικονομία και τα άτομα φορολογικής πολιτικής. Επαναλαμβάνω από τα στοιχεία το 1,6% των φορολογουμένων που έχουν το 13,6% των εισοδημάτων, πληρώνουν το 33,4% των φόρων. Το κύριο βάρος του φόρου εισοδήματος επωμίζεται μια ελάχιστη μερίδα επιτυχημένων στη ζωή ανθρώπων.

 

Η φορολόγηση των λίγων υπέρ των πολλών με τη χρήση των βολικών μύθων των πάσης φύσεως κρατιστών καταδικάζει τη χώρα στην ύφεση και στην οικονομική παρακμή. Αντιθέτως αυτό που θα έπρεπε να πρωτεύει είναι η ιδέα της παραγωγής και της αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί όσο το κράτος με την άδικη και υψηλή φορολογία εμποδίζει τον καθένα να απολαμβάνει τους καρπούς του μόχθου του.

 

Κάποτε ο Τζων Στιούαρτ Μιλλ έγραψε ότι ο προοδευτικός φόρος εισοδήματος στην πράξη είναι ο χειρότερος των φόρων.