Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Αλήθειες & Μύθοι

avrantinis

Η αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα ανέβαλε για το μακρινό μέλλον την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Έτσι εμποδίζεται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ας δούμε εν ολίγοις ποια είναι η κατάσταση που κατάφερε η «κοινωνικά ευαίσθητη» κυβέρνηση να διατηρήσει:

  • Μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στη σχολή πρώτης προτίμησης περνά μόλις το 6% έως 8% των υποψηφίων. Μόλις το 25% των υποψηφίων συνολικά καταφέρνει να περάσει σε σχολή της επιλογής τους. Οι υπόλοιποι συμβιβάζονται να φοιτήσουν σε σχολές, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι μέσα στις προτιμήσεις τους. Το 25% με 30% των υποψηφίων αποτυγχάνουν στις εξετάσεις. Οι περισσότεροι νέοι που αποκλείονται από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση ή τη σχολή της επιλογής τους προέρχονται από μειονεκτούσες οικονομικά οικογένειες. Οι νέοι από ευκατάστατες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα, εάν αποτύχουν στις εξετάσεις ή εάν δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στην Ελλάδα, να φοιτήσουν στη σχολή της επιλογής τους στο εξωτερικό. Οι φτωχοί δεν έχουν καμιά επιλογή. Ίσως κάποιες μικρομεσαίες οικογένειες από το υστέρημά τους και με πολλές θυσίες φροντίσουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε κάποιο αξιοπρεπές κολέγιο στην Ελλάδα. Μέχρι εκεί. Ποιος ωφελείται λοιπόν από το κρατικό μονοπώλιο της ανώτατης εκπαίδευσης οι πλούσιοι ή οι φτωχοί;
  • Σε πανεπιστήμια του εξωτερικού σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΙΠ (2018) φοιτούν περίπου 37.500 Έλληνες. Το κόστος για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας ανέρχεται σε 1 δισ. €. Η Ελλάδα των 10 εκ. κατοίκων έχει περισσότερους φοιτητές στο εξωτερικό από την Ισπανία (35.348) των 46. εκ κατοίκων, το Ηνωμένο Βασίλειο (33.109) των 66 εκ. κατοίκων, την Αυστρία (17.501) των 9 εκ. κατοίκων ή την Πορτογαλία (12.951) των 10 εκ. κατοίκων. Στο μέτρο που οι απόφοιτοι των ξένων πανεπιστημίων παραμείνουν στο εξωτερικό η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, καινούργιες γνώσεις, ιδέες, τεχνολογίες θα παραμείνουν στις χώρες υποδοχής και δεν θα έλθουν στην Ελλάδα. Η απώλεια είναι μεγάλη και οι επιπτώσεις στο φυσικό κεφάλαιο της χώρας ανυπολόγιστες.
  • Στα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια και παρέχουν πτυχία που αναγνωρίζονται από το νόμο φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 20.000 σπουδαστές.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές που υπερβαίνει την προσφερόμενη ποσότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για πολλούς λόγους, που δεν υπάρχει επαρκής χώρος να αναλυθούν, η πολιτεία έχει περιορίσει τον αριθμό των εισακτέων στα κρατικά ΑΕΙ. Το έλλειμμα στην αγορά ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ή τα κολέγια. Στην περίπτωση των πανεπιστημίων του εξωτερικού οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία, το δημογραφικό ζήτημα κ.λπ. είναι προφανείς. Επίσης το κρατικό μονοπώλιο αποκλείει από την ανώτατη εκπαίδευση τους νέους που προέρχονται από τις πιο αδύναμες οικονομικά οικογένειες και τις διάφορες μειονότητες.

Όσο κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα τόσο η Ελλάδα θα μένει πίσω στην εκπαιδευτική εξέλιξη σε σχέση με την υπόλοιπη ανθρωπότητα, το φυσικό της κεφάλαιο θα μειώνεται και θα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο τέλμα της οικονομικής καθυστέρησης.